Berlin | Budapest | Nürnberg | Összehasonlítás || Projekt
header

Nürnberg

Birodalmi Pártgyűlések Dokumentációs Központja


Németnyelvű kisfilm
A nürnbergi Birodalmi Pártgyűlések Dokumentációs Központja (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg) különleges módon a nemzeti szocializmus egyik monumentális, a birodalmi pártgyűlések hajdani színhelyén álló, a kongresszusi csarnoknak tervezett (Kongresshalle),de soha el nem készült, ma már inkább romnak számító épületében kapott helyet.

A műemlékvédelem alatt álló épület nagyobb átalakítása nélkül egy modern installáció jöhetett létre az épület utcai szárnyában. Ennek a modern épületrésszel kibővített szárnynak első emeletén található a „Faszination und Gewalt” című állandó kiállítás. Ügyeltek arra, hogy a masszív nemzetiszocialista építészeti elemek kellő fenn- és távolságtartással jelenhessenek meg magában a kiállító térben is.

A kiállítás két tematikus részre oszlik: Egyrészről a hatalomra jutását és magát a nemzetiszocialista rendszert mutatja be, másrészről pedig Nürnberg városának történetét a birodalmi pártgyűlések napjai idején, illetve a város a nemzetiszocialista propagandában 1939 – 45 között betöltött szerepét.

A több hektáros területen található épületek, az itt folyó nagyszabású építkezések története és a birodalmi pártgyűlések szervezése mellett a kiállításban külön figyelmet és teret kapott a nem mindennapos őrület és lelkesedés bemutatása, amelyet a náci tömegrendezvények mind a német lakosság, mind a külföldi sajtó körében is kiváltottak. A kiállítás kiemeli a hely történelmileg hiteles voltát, és kiállítási tárgyként használja magát a kiállításnak otthont adó kongresszusi csarnokot. A kiállítás a terület világháború utáni történetével fejeződik be, melynek során a nemzeti szocialista épített örökség felhasználásából adódó nehézségeket és vitákat mutatja be. Így végül vethetünk egy pillantást a nürnbergiek jelenére is, a múlttal való szembenézésük, az emlékezetük milyenségére csakúgy mint a hajdani birodalmi pártgyűlések területének mai arculatára.