Berlin | Budapest | Nürnberg | Összehasonlítás || Projekt
header

Interaktív média

Számítógépes adatbankok, információs pultok, hangfelvételek, audiovizuális médiák – ezek az interaktív eszközök mára már a modern kiállítások elengedhetetlen részeivé váltak. Általuk lép ki a látogató a passzív szemlélő szerepéből, és ezáltal bővebb ismereteket szerezhet a kiállítások tartalmáról.


„Interaktív“ alatt a kommunikációáramlás különböző módózatait értjük: álló, illetve mozgóképek, a kiállítást dokumentáló és kiegészítő szövegek, hang- és filmfelvételek elevenítik meg a túlélők személyes beszámolóit. A médiát éppen ez különbözteti meg a kiállítás egyéb elemeitől. Előnyeikkel pedig a kiállítások készítői is tisztában vannak: Milyen jelentőségük van a médiának az emlékhelyek kialakításában? Hogyan működik a média? Hogyan integrálják a kiállításba? Milyen előnyöket jelent a látogató számára? Ezekre a kérdésekre csak a média használata után kaphatunk választ.

Csoportunk az interaktív média elemzésével foglalkozott, olyan kiállítási eszközökkel, melyek lehetővé teszik a látogatónak, hogy kilépjen a passzív szemlélő szerepéből, és bővebb információkat szerezzen a különböző témakörökkel kapcsolatosan. A média lehetőséget nyújt az önálló kutatatásra, illetve az adatok további fel- és átdolgozására. De hogyan és mely szempontok szerint lehet ezeket a bonyolult médiatípusokat elemezni?

Elsőként megállapítottuk, milyen médiatípusok állnak az egyes múzeumokban rendelkezésre. A munka kezdetén elhatároztuk, hogy a médiaeszközöket először formális, majd tartalmi szempontok szerint elemezzük. . A formális szempontok egyike az volt,hogy hogyan vannak a különböző médiatípusok a kiállításba beépítve, illetve milyen a felépítésük. Az elemzésnek ebben a részében igen nagy szerephez jutnak a filmek, illetve a képi anyagok. A tartalmi szempontokat illetően három fő kategóriát állapítottunk meg, melyek a következők:

1. Maga a média

2. A média a kiállításban

3. A média és a látogató


Az elemzés utolsó részeként arra is kitértünk, miben különböznek és miben hasonlítanak egymásra a vizsgált múzeumok. Az elemzést tehát az összehasonlítás és az eredmények összegzése zárja.