Berlin | Budapest | Nürnberg | Összehasonlítás || Projekt
header

Építészet és helyszín szerepe a múzeumok megemlékező és emlékezeti kultúrájában

Nürnberg: Birodalmi Pártgyűlések Dokumentációs KözpontjaNürnberg nemzeti szocialista propagandában betöltött szerepe illetve a város déli részén elhelyezkedő 380 hektárnyi terület, az egykori birodalmi pártgyűlések színhelye és az itt található monumentális romok a korszak tudatos földolgozását és múzeumi bemutatását tették szükségessé. A hely történelmi és az épület autentikus mivolta azonban körültekintő bánásmódot kívánt, mivel „nincs az épületnek, még oly eldugott zuga sem, ami nem állt volna e megfélemlítő ideológia (Megjegyzés: a nemzeti szocialista ideológia) szolgálatában. 1

A Dokumentációs Központ tehát sajátos módon a terület legnagyobb műemlékvédelem alatt álló épületében, a kongresszusi csarnok félig kész romjában kapott helyet.

A kongresszusi központ északi szárnyában, a meglévő állapotba való nagyobb beavatkozás nélkül helyet kaphatott egy modern installáció, melynek első emeletét a "Faszination und Gewalt" („őrült lelkesedés és erőszak”) címet viselő kiállítás foglalja el. Az újépítésű modern rész mind szerkezetében, mind stílusával megtöri a nemzeti szocialista építészet masszivitását. Rendkívül ügyeltek arra, hogy az új rész a lehető legerőteljesebben és egyértelműen távolságtartó legyen a nácik épületétől és annak stílusától. A kongreszusi csarnok így maga is kiállítási tárggyá válik egy olyan kiállításon belül, ahol rajta keresztül a birodalmi pártgyűléseknek helyet adó terület történetét tárgyalják.

Elemzésünk vezérfonalát képző kérdések:

1. Milyen a Birodalmi Pártgyűlések Dokumentációs Központjának formai felépítése? (alaprajz, szimmetria, dimenziók, építőanyag, stb.)

2. Mi a Kongresszusi Központ régi-új épületének tetten érhető üzenete, mondanivalója? Miben rejlik az épületegyüttes hatása?

3. Hogyan és milyen mértékben illeszkedik Birodalmi Pártgyűlések Dokumentációs Központjának épülete környezetéhez? Mi a városon belüli fekvésük jelentősége?

4. Hol és milyen mértékben tematizálja a „Faszination und Gewalt” című kiállítás a neki otthont adó épületet, a helyszínt, környezetét? Mennyiben tárgyalják az építészet szerepét, mennyiben a helyét és a műemlék?

1 -- „es gibt keinen, wenn auch noch so kleinen funktionalen Teil in den Räumen, der nicht diese beängstigende Ideologie demonstriert“ Günther Domenig, a Dokumentációs Központ építésze In: Faszination und Gewalt. Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg; Nürnberg 2006, 17. o.