Berlin | Budapest | Nürnberg | Összehasonlítás || Projekt
header

Koncepció

Simone Kleemann, Monika Schierl és Nagy Viktória

Berlin

A kiállítások koncepciójával foglalkozó csoport a kiválasztott emlékhelyek tartalmi szempontjait vizsgálta Berlinben, Budapesten és Nürnbergben. Célunk az volt, hogy elemezzük a demagógia és erőszak tematikájának és a nemzetiszocializmus történetét földolgozó kiállításoknak a kapcsolatát. Ezen kívül hangsúlyt fektettünk arra is, hogy Magyarországon és Németországban milyen különbségek lelhetők fel a történelem bemutatásában.

A következő elemzés kilenc fő kérdés köré összpontosul, amelyeket lejjebb ismertetünk. Kategóriáinkat az elsőként megvizsgált emlékhelyen, Berlinben dolgoztuk ki (Ort der Information). A későbbiekben a kategóriák módosítására Budapesten és Nürnbergben került sor. Az elemzés a vizsgált helyek összehasonlításával végződik.

Kilenc főkategóriánk:

  1. Milyen kapcsolat van az egyén és a tömeg bemutatása között?
  2. Hogyan sikerült az emlékhelyet elhelyezni európai kontextusban?
  3. Hogyan köti össze az emlékhely a múltat, a jelent és a jövőt?
  4. Melyek a kiállítás fő kialakítási motívumai?
  5. Hogyan épülnek fel a kiállítás szöveges anyagai?
  6. Milyen kiállítási tárgyakat használnak fel?
  7. Van-e időrendi táblázat, amely a kiállítás tematikai súlypontjait elhelyezi a történelemben? Ha igen, milyen koncepciót és felépítést követ?
  8. Hogyan mutatja be az adott kiállítás az üldöztetés és megsemmisítés helyeit?
  9. Milyen módon jelennek meg további emlékhelyek az adott kiállítás során és hogyan kötik őket össze?