Berlin | Budapest | Nürnberg | összehasonlítás || projekt
header

Interaktív média

Németh-Csóka Adrienn és Babinyec Györgyi


Számítógépes adatbankok, információs pultok, hangfelvételek, audiovizuális média – ezek az interaktív eszközök mára már a modern kiállítások elengedhetetlen részeivé váltak. Általuk lép ki a látogató a passzív szemlélő szerepéből, és így bővebb ismereteket szerezhet a kiállítások tartalmáról.


„Interaktív“ alatt a kommunikációáramlás különböző módózatait értjük: álló, illetve mozgóképek, a kiállítást dokumentáló és kiegészítő szövegek, hang- és filmfelvételek elevenítik meg a túlélők személyes beszámolóit. A médiát éppen ez különbözteti meg a kiállítás egyéb elemeitől. Előnyeikkel a kiállítások készítői is tisztában vannak: Milyen jelentősége van a médiának az emlékhelyek kialakításában? Hogyan működik a média? Hogyan integrálják a kiállításba? Milyen előnyöket jelent a látogató számára? Ezekre a kérdésekre csak a média használata után kaphatunk választ.

Csoportunk az interaktív média elemzésével foglalkozott, olyan kiállítási eszközökkel, melyek lehetővé teszik a látogatónak, hogy kilépjen a passzív szemlélő szerepéből, és bővebb információkat szerezzen a különböző témakörökkel kapcsolatosan. A média lehetőséget nyújt az önálló kutatatásra, illetve az adatok további fel- és átdolgozására. De hogyan és mely szempontok szerint lehet e bonyolult médiatípusokat elemezni?


Elsőként megállapítottuk, milyen médiatípusok állnak az egyes múzeumokban rendelkezésre. A munka kezdetén elhatároztuk, hogy a médiaeszközöket először formális, majd tartalmi szempontok szerint elemezzük. A formális szempontok egyike az volt, hogy hogyan vannak a különböző médiatípusok a kiállításba beépítve, illetve milyen a felépítésük. Az elemzésnek ebben a részében igen nagy szerephez jutnak a filmek, illetve a képi anyagok. A tartalmi szempontokat illetően három fő kategóriát állapítottunk meg, melyek a következők:

1. Maga a média

2. Média a kiállításban

3. Média és látogató

Az elemzés utolsó részeként arra is kitértünk, miben különböznek és miben hasonlítanak egymásra a vizsgált múzeumok. Az elemzést tehát az összehasonlítás és az eredmények összegzése zárja.