Berlin | Budapest | Nürnberg | Összehasonlítás || Projekt
header

Képek

Egy minket vagy ismerős embereket ábrázoló kép, egy kép, amely a környező világot és a velünk történt dolgokat örökíti meg: sokféle képet hordozunk magunkban; homályos, nehezen megfogható, korábbi tapasztalataink által befolyásolt elképzeléseket arról, amit eddigi életünkben átéltünk.

A megtekintett kiállításokról is ilyen képeket viszünk magunkkal; egy olyan belső képet, mely el van zárva a külvilág elől, viszont éppen a külvilággal való kapcsolat által nyeri el formáját: ugyanis a kiállítás kézzel fogható, tényleges képei közvetítik. A múlt konkrét képei formálják a látogató múltról alkotott képét. A kiállítások egyik legfontosabb célja, hogy a látogató számára a múlt új nézőpontokból mutatkozzon meg. A kiállított képeknek ebben az interaktív folyamatban kiemelt jelentőségük van és ezzel természetesen a kiállítások készítői is tisztában vannak.

A képekkel foglalkozó csoport a kiállítások képeinek azt a funkcióját vizsgálta, mely a látogató történelmi múltról alkotott elképzeléseinek befolyásolására irányul. Ennek során álló- (fotók, festmények, rajzok és hasonlók) és mozgóképeket (film), az egyes képek funkcióit, a csatolt szövegekhez és a kiállított, háromdimenziós tárgyakhoz (tárgyi források) való viszonyukat vizsgáltuk. A kiválasztott nemzetközi emlékhelyek vizsgálata során különösen az áldozatok, tettesek és szimpatizánsok bemutatásának módjára fektettük a hangsúlyt. Ezenkívül a kiállított képekkel való munka nemzetközi különbségeit is (Magyarország-Németország) kidolgoztuk.

Az elemzés a képek funkciói szerinti 5 kategóriára épül, melyeket a vizsgálati idö során módosultak:

Kategóriák: