Berlin | Budapest | Nürnberg | Összehasonlítás || Projekt
header

Építészet és helyszín szerepe a múzeumok megemlékező és emlékezeti kultúrájában

Berlin

Meggyilkolt Európai Zsidók Emlékműve


Németnyelvű kisfilm
A megemlékezés helyszínei és az ott bemutatott kiállítások/múzeumok szorosan összefonódnak egymással; maga az épület és építészeti kialakítása pedig erre a szoros összefüggésre hívja fel a figyelmünket. Sok esetben maga az épület a hely mondanivalójának, üzenetének központi hordozója. Különösen igaz ez akkor, ha egy informatív és megemlékezés jellegű, történelmi kiállítás egy építészeti műalkotáshoz kapcsolódik – ahogy ez a berlini "Denkmal für die ermordeten Juden Europas" esetében is. Itt a látogató a helyszín és az emlékhely üzenetével érzelmileg, tudat alatt szembesül. Történik ez a konfrontáció anélkül, hogy létrehozói egy előzetes, konkrét értelmezési mintát adnának meg a látogató számára. A berlini emlékmű az egyénre gyakorolt hatását tartalmilag kiegészítsék és alátámasszák, az eredeti koncepciót kiegészítették az "Ort der Information" című kiállítás terével, amely az emocionális benyomások megfogalmazásában és rendszerezésében hívatott segíteni. A kiállítóteret mind elhelyezkedésében, mind koncepcionálisan az emlékműnek alárendelve alakították ki. Formanyelvével építészetileg és tartalmilag is a "Stelenfeld", az „oszlopmező” bázisaként értelmezhető.

A kiállítás és az emlékmű építészete harmonizál, tartalmi jelentését jellemzően absztrakt formák és művészi metaforák közvetítik.

A emlékmű elhelyezkedése is önmagáért beszél. Rendkívül központi fekvése, a Brandenburgi Kapu tőszomszédsága fontos és tudatosan kiemelt szerepet játszik az emlékmű építészeti koncepciójában.


Az emlékmű oszlopmezője és környezete (kiadta Stiftung Denkmal 185-es kép)

2

3

Elemzésünk vezérfonalát képző kérdések:

1.Milyen a Meggyilkolt európai zsidók emlékművének („Stelenfeld”) és a kiállítótérének ("Ort der Information") formai felépítése, szerkezete (alaprajz, szimmetria, dimenziók, építőanyag, stb.)?

2.Mi az épületegyüttes tetten érhető üzenete, mondanivalója? Miben rejlik az épület hatása?

3.Hogyan és milyen mértékben illeszkedik az épület a környezetéhez? Mi a városon belüli fekvésének jelentősége?

4.A kiállítás hol és milyen mértékben tematizálja az építészetet, a helyszínt, környezetét?